KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

Všechny hlavní součásti pocházejí ve společnosti TOSHIBA odjakživa z vlastního vývoje a výroby. Robustní ROTARY a TWIN ROTARY kompresory pracují ve všech zařízeních 100% s invertorovou technologií – to znamená, že pomocí elektronické regulace otáček kompresoru je produkován pouze aktuálně potřebný výkon. To šetří energii, jelikož klimatizační zařízení pracují z větší části provozní doby při částečném zatížení – u rozumně dimenzované klimatizace se jedná o 80 % až 90 % provozní doby. Kromě úspory energie a tím také peněz přináší invertorové technologie výhody i z hlediska komfortu: nedochází ke kolísání teplot a můžeme si užívat příjemné prostředí!

Energetická účinnost

Celková kvalita a produktivita klimatizace se vedle komfortních funkcí projevuje zejména její energetickou účinností: čím více chladicího nebo topného výkonu (v kW) lze vyrobit z jedné kilowathodiny (kWh), tím kvalitnější systém je. Bližší informace o hodnotách účinnosti najdete v odstavci věnovaném směrnici o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.