Za každé
teploty výkonné

Věřit v kvalitu se vyplácí

U nás je ten správný
výběr tepelných čerpadel

Estia Hi-Power 3fázové

Řada HI-POWER série 5 je systém jednostupňového tepelného čerpadla s tepolotou topné vody až 60°C a plným výkonem až do teploty -15°C. Je ideální pro rekonstruovaných budov a výměny topných zdrojů v objektech s radiátory, nejen podlahovým topením.

Venkovní jednotky HI-POWER jsou venkovními jednotkami, sestavy tepelného čerpadla řady ESTIA HI-POWER. Pomocí venkovní jednotky se získává energie z venkovního prosotru a je převáděna do Hydroboxu - vnitřní jedntoky. V topném systému systém ESTIA HI-POWER dosahuje teploty topné vody až 60°C i při venkovní teplotě -15°C - tím je zajištěno dostatečné natopení topného systému nebo zásobníku TUV.

Bližší informace o funkci zařízení obdržíte v sekci Hydrobox HI-POWER.

Tepelné čerpadlo ESTIA HI-POWER vzduch-voda je koncipováno jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorové části) a vnitřní jednotky (Hydro-boxu). K Hydro-boxu jsou pak připojeny všechny další potřebné části topného systému (např. zásobník teplé užitkové vody, radiátory, podlahové topení atd.).

Venkovní jednotky TOSHIBA se vyznačují velmi tichým provozem, plně frekvenčním řízením výkonu a TOSHIBA DC Twin-Rotary kompresorem s extrémně nízkými vibracemi. Využití invertoru řízeného IPDU mikroprocesorem přináší extrémně vysokou účinnost zařízení.

Výhody
Třída A++ v režimu topení, cop až 4,80
Pro systémy s radiátory, nejen podlahové topení
Vynikající kvalita – dlouhá životnost
Nejúspornější středněteplotní tč na trhu
Dokonalá ochrana proti namrzání
Tichý provoz
Dokonalé řízení celého topného systému
Toshiba DC Twin-Rotary kompresor
Spolehlivé topení až do venkovní teploty -25°C
Provoz kompresoru TČ až do -25°C
Ohřev vany venkovní jednotky (součást dodávky)
Autonomní regulace topení pro celý dům
Řízení dalších zdrojů tepla (kotel, biomasa…)
Nepotřebuje další regulaci, rozvaděče a podobně!
Plně integrované řízení elektrického topení
Přesné zadání ekvitermních topných křívek
Elektrické patrony jako záložní topení
Řízení až 2 teplotních zón + ohřev TUV
Cirkulační čerpadlo třídy A

Provozní teploty na výstupu:
– Topení: 20 – 60°C
– Chlazení: 7 – 25°C

Modely
HWS-P805H8R-E (3-fázová) 6,0 kW 8,0 kW
HWS-P1105H8R-E (3-fázová) 10,0 kW 11,2 kW
HWS-P1405H8R-E (3-fázová) 11,0 kW 14,0 kW

Estia Hi-Power 3fázové

Estia Hi-Power 1fázové

Řada HI-POWER série 5 je systém jednostupňového tepelného čerpadla s tepolotou topné vody až 60°C a plným výkonem až do teploty -15°C. Je ideální pro rekonstruovaných budov a výměny topných zdrojů v objektech s radiátory, nejen podlahovým topením.

Venkovní jednotky HI-POWER jsou venkovními jednotkami, sestavy tepelného čerpadla řady ESTIA HI-POWER. Pomocí venkovní jednotky se získává energie z venkovního prosotru a je převáděna do Hydroboxu - vnitřní jedntoky. V topném systému systém ESTIA HI-POWER dosahuje teploty topné vody až 60°C i při venkovní teplotě -15°C - tím je zajištěno dostatečné natopení topného systému nebo zásobníku TUV.

Tepelné čerpadlo ESTIA HI-POWER vzduch-voda je koncipováno jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorové části) a vnitřní jednotky (Hydro-boxu). K Hydro-boxu jsou pak připojeny všechny další potřebné části topného systému (např. zásobník teplé užitkové vody, radiátory, podlahové topení atd.).

Venkovní jednotky TOSHIBA se vyznačují velmi tichým provozem, plně frekvenčním řízením výkonu a TOSHIBA DC Twin-Rotary kompresorem s extrémně nízkými vibracemi. Využití invertoru řízeného IPDU mikroprocesorem přináší extrémně vysokou účinnost zařízení.

Výhody
Třída A++ v režimu topení, cop až 4,88
Pro systémy s radiátory, nejen podlahové topení
Vynikající kvalita – dlouhá životnost
Nejúspornější středněteplotní tč na trhu
Dokonalá ochrana proti namrzání
Tichý provoz
Dokonalé řízení celého topného systému
Toshiba DC Twin-Rotary kompresor
Spolehlivé topení až do venkovní teploty -25°C
Provoz kompresoru TČ až do -25°C
Ohřev vany venkovní jednotky (součást dodávky)
Autonomní regulace topení pro celý dům
Řízení dalších zdrojů tepla (kotel, biomasa…)
Nepotřebuje další regulaci, rozvaděče a podobně!
Plně integrované řízení elektrického topení
Přesné zadání ekvitermních topných křívek
Elektrické patrony jakío záložní topení
Řízení až 2 teplotních zón + ohřev TUV
Cirkulační čerpadlo třídy A

Provozní teploty na výstupu:
– Topení: 20 – 60°C
– Chlazení: 7 – 25°C

Modely
HWS-P805HR-E (1-fázová) 10,0 kW 8,0 kW
HWS-P1105HR-E (1-fázová) 10,0 kW 11,2 kW

Estia Hi-Power 1fázové

Estia série 5

Tepelné čerpadlo ESTIA vzduch - voda je koncipováno jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorové části) a vnitřní jednotky (Hydro-boxu). K Hydro-boxu jsou pak připojeny všechny další potřebné části topného systému (např. zásobník teplé užitkové vody, radiátory, podlahové topení atd.).

Úkolem venkovní jednotky je získat tepelnou energii z okolního vzduchu a předat ji pomocí chladicího okruhu do Hydro-boxu. Venkovní jednotky TOSHIBA se vyznačují velmi tichým provozem, plně frekvenčním řízením výkonu a kompresorem TWIN-Rotary s extrémně nízkými vibracemi. Využití invertoru řízeného IPDU mikroprocesorem přináší extrémně vysokou účinnost zařízení.

Výhody
Třída A++ v režimu topení, cop až 4,90
Vynikající kvalita – dlouhá životnost
Nejúspornější nízkoteplotní tč na trhu
Dokonalá ochrana proti namrzání
Tichý provoz
Dokonalé řízení celého topného systému
Toshiba DC Twin-Rotary kompresor
Spolehlivé topení až do venkovní teploty -20°C
Nejúspornější nízkoteplotní TČ na trhu (SCOP)
Ideální pro podlahové vytápění
Provoz kompresoru TČ až do -20° C
Teplota topné vody až +55°C
Ideální pro nízkoteplotní topné systémy
Plně integrované řízení elektrického topení
Autonomní ekvitermní regulace topení celého domu
Řízení a spouštění dalších zdrojů tepla (kotel, biomasa…)
Nepotřebujete další regulaci, rozvaděče a podobně!
Řízení až 2 teplotních zón + ohřev TUV
Cirkulační čerpadlo třídy A

Provozní teploty na výstupu:
– Topení: 20 – 55°C
– Chlazení: 7 – 25°C

Modely
HWS-455H-E (1-fázová) 4,5 kW 4,5 kW
HWS-805H-E (1-fázová) 6,0 kW 8,0 kW
HWS-1105H-E (1-fázová) 10,0 kW 11,2 kW
HWS-1405H-E (1-fázová) 12,0 kW 14,0 kW
HWS-1105H8-E (3-fázová) 10,0 kW 11,2 kW
HWS-1405H8-E (3-fázová) 12,2 kW 14,0 kW
HWS-1605H8-E (3-fázová) 13,0 kW 16,0 kW

Estia série 5

Estia R32

Tepelné čerpadlo ESTIA vzduch - voda je koncipováno jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorové části) a vnitřní jednotky (Hydro-boxu). K Hydro-boxu jsou pak připojeny všechny další potřebné části topného systému (např. zásobník teplé užitkové vody, radiátory, podlahové topení atd.).

Úkolem venkovní jednotky je získat tepelnou energii z okolního vzduchu a předat ji pomocí chladicího okruhu do Hydro-boxu. Venkovní jednotky TOSHIBA se vyznačují velmi tichým provozem, plně frekvenčním řízením výkonu a kompresorem TWIN-Rotary s extrémně nízkými vibracemi. Využití invertoru řízeného IPDU mikroprocesorem přináší extrémně vysokou účinnost zařízení.

Výhody
Třída A++ v režimu topení, cop až 4,90
Vynikající kvalita – dlouhá životnost
Nejúspornější nízkoteplotní tč na trhu
Dokonalá ochrana proti namrzání
Tichý provoz
Dokonalé řízení celého topného systému
Toshiba DC Twin-Rotary kompresor
Spolehlivé topení až do venkovní teploty -20°C
Nejúspornější nízkoteplotní TČ na trhu (SCOP)
Ideální pro podlahové vytápění
Provoz kompresoru TČ až do -20° C
Teplota topné vody až +55°C
Ideální pro nízkoteplotní topné systémy
Plně integrované řízení elektrického topení
Autonomní ekvitermní regulace topení celého domu
Řízení a spouštění dalších zdrojů tepla (kotel, biomasa…)
Nepotřebujete další regulaci, rozvaděče a podobně!
Řízení až 2 teplotních zón + ohřev TUV
Cirkulační čerpadlo třídy A

Provozní teploty na výstupu:
– Topení: 20 – 55°C
– Chlazení: 7 – 25°C

Modely
HWS-455H-E (1-fázová) 4,5 kW 4,5 kW
HWS-455H-E (1-fázová) 4,5 kW 4,5 kW
HWS-805H-E (1-fázová) 6,0 kW 8,0 kW
HWS-805H-E (1-fázová) 6,0 kW 8,0 kW
HWS-1105H-E (1-fázová) 10,0 kW 11,2 kW
HWS-1105H-E (1-fázová) 10,0 kW 11,2 kW
HWS-1405H-E (1-fázová) 12,0 kW 14,0 kW
HWS-1105H8-E (3-fázová) 10,0 kW 11,2 kW
HWS-1405H8-E (3-fázová) 12,2 kW 14,0 kW
HWS-1605H8-E (3-fázová) 13,0 kW 16,0 kW

Estia R32