Za každé
teploty výkonné

Věřit v kvalitu se vyplácí

Jak funguje
tepelné čerpadlo

Všechna tepelná čerpadla ESTIA fungují na základě stejného principu. Z okolního vzduchu se získává energie, kterou se ohřívá voda. U tepelných čerpadel vzduch-voda označovaných jako systémy split se jedná o tepelná čerpadla vzduch-voda složená z venkovní jednotky, která slouží k získávání a přeměně energie, a vnitřní jednotky, jež získané teplo předává do topného okruhu. Obě jednotky jsou vzájemně propojené uzavřeným okruhem. Chladivo cirkulující v tomto okruhu má bod varu hluboko pod –20 °C, a proto na rozdíl od vody nemůže zamrznout.

Jak funguje čerpadlo

 

1. Ústřední topení nemusí být v provozu po celý rok. Pomocí jednotky ESTIA MONO se teplá voda připravuje nezávisle na topení.

2. Vzhledem k nízkému bodu varu chladiva (R32 = –51,7 °C, R410A = –48,5 °C) mění původně kapalné chladivo v tepelném výměníku své skupenství a odpařuje se.

3. Plyn je nasáván a stlačován kompresorem ve vnitřní jednotce. S rostoucím tlakem se zvyšuje teplota chladiva.

4. Horké chladivo se nyní dostává do tepelného výměníku ve vnitřní jednotce (Hydrobox | All in One) a předává svou termální energii do topného okruhu teplé vody.

5. Tím dojde k ochlazení, chladivo se opět stane kapalným a celý cyklus se opakuje.

Výhody tepelného čerpadla
Vzduch – Voda

 1. Velmi dobrá investice

  Tepelné čerpadlo je díky nízké spotřebě elektrické energie levnou formou topení – jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak při běžném provozu.

 2. Úspora elektrické energie

  Prostřednictvím chytré sítě je zaručena jednoduchá integrace fotovoltaického systému, a potřebnou elektrickou energii si tak můžete vyrábět sami.

 3. Možnost získání dotací

  Na topení pomocí tepelného čerpadla lze získat dotace v rámci programu Nová zelená úsporám.

 4. Univerzálnost

  Vzduchová tepelná čerpadla fungují stejně dobře jak s topnými tělesy, tak s podlahovým topením, a lze je používat k topení i chlazení.

 5. Maximální spolehlivost

  Inteligentní technologie kompresoru umožňuje režim topení i při teplotě –25 °C. Chlazení je zase možné až do teploty +43 °C.

 6. Ekologické řešení šetřící zdroje

  Topení vzduchem je neutrální z hlediska CO2. Vzduch je k dispozici bez omezení a nepotřebuje žádný prostor pro uskladnění.

Plánování

Plánování vašeho topného systému provádí zpravidla projektant z oboru vytápění, klimatizace a větrání. Tento odborný projektant stanoví topný výkon na základě energetického průkazu budovy. Pokud takový energetický průkaz není k dispozici, lze alternativně provést výpočet topné zátěže domu. Na základě těchto hodnot se provede návrh systému topení. Všichni naši partneři TOSHIBA jej pro vás rádi připraví.

Údržba

I když to není zákonem vyžadováno, společnost TOSHIBA vám doporučuje nechat každý rok provést údržbu vzduchového tepelného čerpadla odborným technikem. Včasné zjištění závad vede k jejich rychlému odstranění a pomáhá předcházet nákladným rozsáhlejším opravám. Během údržby se standardně kontrolují všechny součásti tepelného čerpadla ve vnitřní i venkovní jednotce.